NAŠE FARMA TŘEBEŠOV

HISTORIE a BUDOUCNOST

Vznik Farmy Třebešov s.r.o. se pojí s rokem 2013, kdy se Ing. Libor Burian rozhodl uskutečnit vizi, která se jako nit táhne jeho životem již od studentských let. Pokračovat a převzít odpovědnost za vzhled krajiny a využití nejstálejšího výrobního prostředku všech dob, totiž zemědělské půdy.

Farma začala hospodařit na necelých 100 hektarech v katastrech obcí Třebešov a Trnov. Postupem času se naskytla příležitost převzít zemědělská střediska v Ličně, Uhřínovicích a na Vrchách. Díky tomu se výměra zemědělských pozemků postupně navýšila až na dnešních bezmála  850 hektarů.

Neméně významným střediskem Farmy Třebešov je závod na zpracování zvěřiny z Orlických hor a okolí.  Původní provoz z roku 2016 byl po 5 letech rozšířen o nové prostory s moderním skladovacím a zpracovatelským vybavením.  Speciální sortiment zvěřinového masa a výrobků z něj nabízí farma ve své podnikové prodejně v Třebešově i prostřednictvím e-shopu.

Farma Třebešov disponuje také vlastním ubytovacím zařízením s kapacitou 20 lůžek, kde jsou  ubytováni zaměstnanci Farmy i celého holdingu MATRIX a.s.  Penzion U Lišáka takto slouží již od roku 2017 a jeho volnou kapacitu využívají i jiní zájemci o ubytování.

Investiční strategií firmy je nyní znovuobnovení života ve střediscích v Uhřínovicích a v Ličně. Koncem roku 2021 byla započata výstavba moderní posklizňové linky, která bude již o letošních žních uvedena do provozu. Další investice míří do postupného pořizování nové techniky na obhospodařování půdy.

 • 1993Založení Farmy Třebešov s.r.o.

  Založení Farmy Třebešov s.r.o.
 • 2014Koupě areálu

  Koupě areálu odchovny prasat za účelem vybudování moderní bourárny masa, skladových a provozních prostor pro zpracování masných produktů a prodejny
 • 2015Zvěřinový závod

  Zahájen provoz zpracování zvěřiny a ostatního masa, výroba uzenin a dalších tepelně opracovaných výrobků
 • 2016Posklizňová hala a penzion

  Vybudovná a velkoobjemová hala na uskladnění zemědělských produktů Přípravné práce pro vybudování penzionu v areálu Farmy Třebešov
 • 2017Rozšiřujeme působnost

  Zahájení provozu penzionu U Lišáka v Třebešově o kapacitě 20 lůžek. Převzetí 450 ha půdy od společnosti HQ Project Gama s.r.o. do užívání na základě podpachtovní smlouvy. Hospodaření na 750 h
 • 2019Nová střediska

  6/2019 byl realizován nákup středisek zemědělské výroby Lično, Uhřínovice, Vojenice, Nová Ves a Ježkovice. 9/2019 prodán areál Ježkovice, 11/2019 prodán areál Nová Ves
 • 2020Uhřínovice

  Rekonstrukce původní posklizňové linky v Uhřínovicích
 • 2021Modernizace

  Demolice starých zemědělských budov ve střediscích Lično a Uhřínovice, oprava oplocení areálu v Ličně Přestavba původní přípravny kravína a skladu krmiv v Uhřínovicích na víceúčelovou halu, která slouží k uskladnění komodit. Došlo ke zvýšení kapacity skladování na cca 4 500 t. Přestavba a zprovoznění administrativní budovy v Uhřínovicích, zahájení prací na posklizňové lince v Uhřínovicích. Půdní držba - 815 ha. Rozšíření výrobních a skladovacích prostor zvěřinového závodu
 • 2022Posklizňová linka

  Výstavba posklizňové linky v Uhřínovicích

SLOVO MAJITELE

Z věřinový závod se může pochlubit nově vybudovanou bourárnou, vybavenou nejmodernějšími technologiemi pro efektivní zpracování masa. Na základě precizního zpracování a dodržování veterinárních předpisů může Farma Třebešov nabídnout svým zákazníkům zvěřinu prémiové kvality. Každý kus zvěře vykoupený naší farmou má přísně hlídaný původ a z prodejního štítku balíčku, který si koupíte, lze dohledat přesný původ zvěře – tedy informaci kdy a kde byla ulovena. Maso ze zvířat z volně žijících chovů v přirozeném pr středí je tím nejlepším. Má hodně svaloviny, málo tuku, což je zásadní pro kvalitní pokrm a požitek z dobrého jídla. Z masných výrobků na naší farmě vyrábíme zvěřinové klobásy, zvěřinové vuřty, zvěřinové párky, zvěřinové špekáčky (vždy kombinace vepřového masa a zvěřiny), zvěřinový pršut, vepřovou šunku, vepřovou debrecinku a čtyři druhy paštik (jemnou, paštiku hrubozrnnou, s brusinkami, se švestkami) a divočáka ve vlastní šťávě. Při výrobě našich výrobků dbáme na to, aby byly výrobky vyráběny podle staročeských receptur z kvalitního regionálního masa, ručními, poctivými, technologickými postupy. Masné produkty z naší farmy, jsou přirozeně bezlepkové, vyráběné z lokálních, přírodních surovin.

 

Bc. Libor Burian

Když tě ta farma baví, tak ti ji předám...

Libor Burian ml. se o přírodu a její zákonitosti zajímal odmala, v sedmnácti pomáhal při žních, ve dvaceti převzal firmu. Teď jsou za Liborem Burianem ml. bakalářské zkoušky. FARMA TŘEBEŠOV se pod jeho vedením rozrůstá a plánů přibývá. Potomkům ji chce předat jako tradiční prosperující český podnik.

Jak se to seběhlo, že nás vítá tak mladý majitel?

Není na tom nic nelogického, i když rodiče měli o mé budoucnosti zprvu jiné představy. Táta, zakladatel společnosti MATRIX, mě viděl spíš jako ekonoma rodinného podniku. Už když jsem chodil na základní školu, bavili jsme se, kterým směrem se vydám. Já ale trval na přírodovědném zaměření tak dlouho, až naši řekli: Dobře, běž. V Trutnově jsem si při studiu lesnictví udělal řidičský průkaz na traktor a bylo vymalováno.

To stačilo?

Začal jsem jezdit na žně a dělat práci, co mě baví. Po maturitě jsme se bavili, co dál. Tehdy táta prohlásil: Když tě ta farma baví, tak ti ji předám, abys měl závazek a dokázal se o něco postarat. Mně bylo dvacet, FARMA TŘEBEŠOV existovala tři roky. Byl to velký úkol, ale taky radost a očekávání. Současně s jejím řízením navíc studuji Českou zemědělskou univerzitu v Praze.

Řekněte nám o FARMĚ TŘEBEŠOV něco víc.

Zabýváme se rostlinnou výrobou a provozujeme zvěřinový závod. Zaměstnáváme 8 stálých pracovníků, v lovecké sezoně a při žních si najímáme výpomoc. Momentálně hospodaříme na 820 hektarech, sklízíme ječmen jarní neboli sladovnický, řepku olejnou, sóju, pšenici ozimou a kukuřici. Máme i louky. O půdu se staráme tradičním způsobem, tak, aby prosperovala a udržela nebo zvýšila si svou kvalitu. Vážíme si jí a víme, že o ni musíme pečovat.

Čemu se věnuje zvěřinový závod?

Ten vznikl vlastně jako hobby. Jsme v rodině myslivci, takže mí předchůdci vybudovali prostory ke zpracování masa, které jsme už značně rozšířili, a přibyla prodejna. Před pandemií jsme zpracovávali přes 90 tun zvěřiny ročně. Nejčastěji šlo o spárkatou zvěř, tedy srnčí, jelení, daňčí, kančí. Našimi dodavateli je více než čtyřicítka mysliveckých sdružení a spolků převážně z Hradecka a Pardubicka. Produkty putují třeba do prodejen Terno, Makro a navázali jsme spolupráci s online supermarketem Košík. A abych nezapomněl, naše maso si objednávají významné pražské restaurace a hotely. I Pražský hrad a Arcibiskupský palác.

Jaký je váš osobní vztah k myslivosti?

Já jsem v lese vyrostl! Lásku k myslivosti ve mně probudili táta s dědou. Chodili jsme koukat na přehlídky trofejí, přírodovědecké akce, brali mě k přikrmování zvěře, na čekanou, později i na lov. Ale ten není hlavní náplní nebo cílem myslivce. Má pravidla. Není to tak, že vidím na louce srnce a střelím ho.

Trofeje vás nelákají?

Samozřejmě že ano. Nemusí být význačné, medailové. Radost mi udělá, když se o jakékoli trofeji můžu pobavit s kolegy myslivci a sdílet společné nadšení. Pár dobrých trofejí už ale taky mám. Baví mě zároveň myslivecká kynologie. V myslivosti platí, že myslivec bez psa je poloviční myslivec.

Vraťme se z lesa na farmu. Jaké změny ji čekají?

Právě teď rekonstruujeme bývalé zemědělské středisko v nedalekých Uhřínovicích. Koupili jsme zanedbaný areál, hodláme ho zmodernizovat a přesunout do něj z Třebešova celou rostlinnou výrobu.

Vedete tým lidí, rozhodujete o změnách. Co vám dělá radost?

Dobrý kolektiv, který máme. Všichni si rozumíme, známe se, lidi jsou ochotní a nevadí jim, když si o víkendu kvůli práci zavoláme. Vycházíme si vstříc. To je ostatně filozofie celé skupiny MATRIX – pomalu, část po části, firmy zvelebovat a zvětšovat.

Čím váš život rodinný byznys obohatil?

Být nejstarším synem majitele holdingu je zavazující a pokračovat v rodinné tradici bude náročné. Ale určitě pokračovat chci. Uvědomuji si, jak je důležité, nejen pro nás, ale i pro zaměstnance a ostatně i region, abychom firmy udrželi, byli dobrými zaměstnavateli a spolehlivými partnery. Nejhorší, co se následovníkovi v rodinném byznysu může stát, je, že se mu majetek rozteče mezi prsty.